menu

VVE: Vrolijke Voorbeelden Ervarend leren 

Bij spelen en samenleven, zien wij taalontwikkeling, taalstimulering kiemen en kansen te over. Op zorgmomenten, maaltijdmomenten, huishoudelijke momenten, in de kring, bij vertellen spreken… tijdens vrije spelmomenten.

Zintuiglijk zijn kleine kinderen ‘intelligenter’ dan wij volwassenen, die overal iets van vinden. Dat is de beginsituatie waar kleine kinderen zijn, en wij sluiten daar bij aan, en een klein kind wil zich echt graag ontwikkelen.

Kinderen beleven leven. Ze, dat kleine volkje, zo zien wij het, zijn ons eigenlijk een herinnering dat we ook nog kunnen beleven, voelen, gewaar zijn en handelen. Wij leven de kinderen voor door middel van goede voorbeelden, heldere spraak van leidsters, in vrijheid, vrolijkheid. We ‘spreken’ als het ware fantasieontwikkeling aan.

 
© Speelatelier De Bakermat 2010 - 2021