menu

Visie 

Onze visie en pedagogische uitgangspunten op de ontwikkeling van het kind zijn gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner, waar bijvoorbeeld ook de Vrije School op gebaseerd is. De eigenheid van het kind staat hierin centraal. We zien het als taak van het kinderdagverblijf om de juiste voorwaarden te scheppen, waardoor de kinderen zich vanuit zichzelf kunnen ontwikkelen en uitdrukken door beweging, expressie en spreken

Bij de inrichting is gekozen voor natuurlijke materialen en mooie warme kleuren. De nadruk ligt op de warme, huiselijke sfeer. Voor iedere leeftijd is er passend spelmateriaal, eveneens van natuurlijke materialen. Wij kiezen daar bewust voor, omdat de waarnemingsorganen van het kind zier hierdoor goed kunnen ontwikkelen. Ze helpen het kind vertrouwd te raken met de wereld en zich er in thuis te voelen.

Het spelmateriaal is eenvoudig van vorm en geeft de kinderen de vrijheid tot eigen fantasiespel te komen. De knusse speelhoekjes en de seizoentafel op de verschillende groepen dragen bij aan een behaaglijke sfeer waarin onze verbondenheid met elkaar en met de natuur beleefd kan worden.

 
© Speelatelier De Bakermat 2010 - 2021