menu

Verborgen wijsheid van oude rijmen 

Beleef, en hervind je in je eigen weten aan de verborgen wijsheid van oude rijmen.

17 juni 10:00-16:00

Een probeertraject waar we onszelf in de liedjes,rijmpjes, schootspelletjes en verhaaltjes opdiepen,

Omdat we ze doen, en doorleven, historisch duiden, de klanken de woordkracht en de ritmes voelen betekenis geven, om het door te geven aan onze kinderen.

Zintuigelijke ontwikkeling

We vinden zinnebeelden, waaruit eenmaal het levens-en wereldbeeld van verre geslachten was opgebouwd. Vaak schijnen de teksten zinloos, doordat in onbruik geraakte woorden verbasterd werden tot andere betekenissen.

Bijvoorbeeld:

  • Draai het wieletje nog eens om;
  • Iene miene mutte;
  • De zevensprong;
  • Jan Huygen in de ton….;
  • Handje plak;
  • Twee emmertjes water halen;
  • Schuitje varen over de zee

We cultiveren nestwarmte, die instinctieve ouderliefde kon geven al de eeuwen van de tijden. Ouders, groot-ouders van nu en Pedagogisch medewerksters willen dit leren cultiveren.

Cultiveren Nestwarmte

Tot die nestwarmte behoren de kleine kwartiertjes die er zijn, na het bad, na de voeding, na de maaltijd, voor het naar bed gaan, als een grapje een bewegingsspelletje gedaan wordt. Een kindje kan kraaien van pret bij paardje rijden, of schuitje schommelen op schoot.

Omdat het deelneemt aan menselijk contact, omdat het voelt dat het erbij hoort, iets samen met anderen doet, zoals het later meespeelt in toneel, een orkest, of in een bedrijf.

Omdat het zich voelt opgenomen in die elektro-magnetische stroom die door alle levende schepselen vaart van de een naar de ander overspringend bij aanraking.

Betekenis van wat schootspelletjes van groot-ouders of ouders een kind kunnen brengen, brengen we weer bij ons in besef.

Aan de orde komen

A. Stemwerk, zingen bewegen en spreken voor intuïtieve ontwikkeling. Je voelt je vrijer worden, alsof het kind in jou zelf je op heel natuurlijke manier te hulp komt.

B. je leert liedjes en spelletjes; van het levensritme; van de levensgeest; van geboorte; van de dood en de andere wereld; Dansjes ; Ommegangen; Aftelversjes; Spelen van Moeder en kind

C. laatste deel van de les ruimte voor onszelf: wat neem ik mee.

 
© Speelatelier De Bakermat 2010 - 2018