menu

Spelen is leren 

Spelend leren leven maakt het gemakkelijk open te staan voor anderen. Het geeft natuurlijker ruimte voor de kracht en de inventiviteit om creatief om te gaan met vreugde en met problemen.

In het samenzijn met andere kinderen leert het kind zich sociaal en emotioneel te ontwikkelen. De leidsters zullen een goede band met elk kind opbouwen, zodat het zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Ook leidsters oefenen dagelijks hun eigen creativiteit voor opvoeden.

We benaderen het dagelijkse leven vrolijk en muzikaal. We zingen goed en vaak, zeker op praktische overgangsmomenten op de dag. Kinderen voelen en weten daardoor waar ze aan toe zijn, leren meegaan met de stroom, zingend. We zingen bij de kinderen als ze gaan slapen, nemen de tijd.

Spel nodigt uit om de taal te leren spreken, te beleven, spel nodigt uit om het leven te oefenen, nodigt uit om zelf te spelen met de dingen…om te leren spelen met elkaar. Verzorging en huishouden, en als je beseft dat je het goed met jezelf hebt, dan is leven spelen, en spelen leven immers.

 
© Speelatelier De Bakermat 2010 - 2021