menu

Nabootsing 

Onze visie op het 0-7 kind: Tot aan het zevende levensjaar staat het kind eigenlijk nog volledig open voor de wereld en laat deze in het volste vertrouwen binnenstromen. Het kind treedt de wereld met een actieve belangstelling tegemoet. Het kind is gevoelig voor stemmingen van buiten en ontvankelijk voor de intenties en de innerlijke houding van waaruit de opvoed(st)er handelen.

Vanuit de inleving in een ander mens beweegt het kind als het ware mee met de bewegingen die van de ander uitgaan. Wanneer een kind een gebaar of een intonatie van een ouder of verzorger nabootst, komt dit omdat het kind volledig leeft in het gebaar van de betreffende persoon en er één mee is. Het nabootsen van het kind is niet een passief kopiëren, maar een activiteit waarbij het gehele organisme actief betrokken is, het is een eigen nieuwe schepping van het kind zelf. De wil van het kind wordt daarmee gevormd, geleid en opgevoed. Nabootsing van de bewegingen bij liedjes en het meezingen vormen de basis voor een gezonde taalontwikkeling.

De rol van de opvoed(st)er is dus niet alleen om dingen aan te leren, uit te leggen of opdrachten te geven, maar om er vanuit de totale persoonlijkheid te zijn, het kind voor te leven, dingen met aandacht te doen, zodat het kind vanuit enthousiasme mee wil doen.

 
© Speelatelier De Bakermat 2010 - 2021