menu

Kijk naar je eigen 

Zingen als onzichtbaar instrument, als hoorbaar voelbaar houvast in wederkerigheid van opvoedingsrelatie. Je neuriet, of zingt een werkliedje, of …

Het DOEN van opvoeden gaat makkelijker, als je zingt. Doe het maar eens. Zet je cd of speler uit. Zing bij opruimen, wandelen, naar bed gaan. Boodschappen doen, de trap op lopen, wandelen... Schoonmaken van je huis, op weg in de auto...wat gebeurt er als je zingende doet… Kleine kinderen zijn dol op zingen en muziek. En de stem is ons middel bij uitstek voor mensen met opvoedingsverantwoordelijkheid.

Het middel heiligt het doel. In deze cursus wil je het zingen (her)ontdekken, en vormgeven in liedjes. En jij... ontdekt je zintuiglijk vermogen, door ervaren van middelend vermogen van zang en spraak. Je leert luisteren naar en gewaar zijn en vertrouwd worden, met je eigen geluid, je zingen. Je ontwikkelt inlevend waarnemen, oefent bewuster kijken, merkt je invoelend verstaan en…Goh, na een paar weken cursus en huiswerk, … je wordt je bewust van gelukte onverwachte handeling van jezelf…de wondertjes…

Vrijheid voor opvoeding je zelf vrij kijken…

Een klein kind ontdekt zich aan haar omgeving, een kind denkt niet als de volwassene. Dat begin als het 7 jaar is, en dat proces hangt samen met de ontwikkeling van ‘de harde schijf’, zoals Prof Sieneke Goorhuis dat metafoort. We willen het 0-7 jarige kind op gans andere wijze dan kognitief leren, belangrijke fundamentele basis voor leren bieden.

Mail voor informatie: / of bel met Ans Lodder 0636139517

 
© Speelatelier De Bakermat 2010 - 2019