menu

Cursusaanbod 

Inleiding  

Voor je persoonlijke vrolijkheid en inspiratie in opvoedingsrelatie als moeder... vader... grootmoeder... grootvader... buurvrouw...

De ervaringsgerichte aanpak zal je vertrouwd maken met je natuurlijk reflectief vermogen. Je creativiteit en je intuïtie komen vrij en vinden oplossingen met jou in het doen.

Voor volwassenen die hun talent op het spoor willen komen.

Opvoeding ervarend leerproces, omdat je als volwassene zo onvoorwaardelijk liefdevol gespiegeld kunt worden door kleine kinderen, en aangesproken bent op je verantwoordelijkheid. Je verkent je biografie.

a. Workshop 2.5 uur, De Bakermat/ of op locatie in een kinderdagverblijf.

b. Cursusvorm 7 keer, De Bakermat/ of op locatie in een kinderdagverblijf.

c. Individueel 7 keer, Traject voor persoonlijk thema

1. a/b De appel valt niet ver van de stam

2. a/b Verborgen wijsheid van de oude rijmen.

3. a/b/c Samen zingen is goed voor je

4. c. Individueel Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, individueel op maat

5. d. Toneel - Het verhaal van Parcival en de Graal

Voor inlichtingen mail:

 
© Speelatelier De Bakermat 2010 - 2019